Nudism/Nudister

Historik om nudism

Den moderna naturismen har sin grund i upplysningsfilosofer under 1700-talet som förordade ett återvändande till naturen. ”Frihet, jämlikhet och broderskap” blev vägledande för den organiserade naturism som trädde fram vid sekelskiftet 1900 i Tyskland och Frankrike. Friluftsliv, frisksport och sunda kostvanor var viktiga inslag i föreningarnas verksamhet medan informella grupper upplevde den gemensamma nakenhetens harmoni i naturen.

Den första naturistföreningen i Sverige, ”Hälsa genom Nakenkultur”, bildades 1932. Även ordet nudism användes i föreningsnamn under 1930-talet.
När den europeiska nakenkulturen, efter nedgången under krigsåren, reorganiserades på 1950-talet blev ”naturism” beteckning för det internationella förbund som skapades 1953. I Sverige bildades Sveriges Naturistförbund 1958 och därmed vinner ordet ”naturism” burskap i svenskt språkbruk.

Situationen för närvarande
Det är inte förbjudet enligt svensk lag att bada utan kläder. Det finns ingen lag som påbjuder badkläder på offentliga badstränder, men det anses allmänt, att äldre barn och vuxna skall bära sol- och baddräkter som täcker könsorganen. Detta i enlighet med de lagar som förbjuder osedligt eller anstötligt uppträdande och anges som störande av allmän ordning. Praxis utvisar hur människor kan uppträda olika på olika platser och i olika situationer.I många länder finns särskilt skyltade bad- och campingplatser för naturister. Det finns ofta kommunala regler om vid vilka badplatser som nakenbad är accepterat.

Naturism är inte bara att bada och sola utan kläder utan enligt dess anhängare ett sätt att leva. Social nakenhet är själva grunden för svensk och internationell naturism. Naturisterna anser att människor genom nakenheten kommer närmare varandra och får en ökad respekt för individen, en tro på människovärde som lika rätt och värde oberoende av kön, religion, etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller hudfärg osv. Social nakenhet befrämjar enligt naturisterna trygghet och självkänsla och stärker kamratskap.

Ett viktigt inslag i naturismen är accepterande av sig själv och andra som fysiskt naken, med alla skavanker och alla avvikelser från de ideal som kulturen för tillfället anger. Att sola och bada utan kläder uppfattas av naturister som skönare, enklare och sundare då man slipper blöta badkläder, man slipper smussla under badrocken eller ett badlakan och omklädningshytter behövs inte.

Naturism och sexualitet

Det finns en del myter om att naturismen skulle vara en sexuell kultur och att människor skulle söka sig till naturistaktiviteter för att söka sexuella kontakter, Inom naturismens föreningsverksamhet råder ovillkorlig nolltolerans mot allt uppträdande som kan vara stötande eller sårande för andra. Nakenheten är tillåten klädsel, i övrigt är det sedvanliga sociala regler som gäller.
Träffa likasinnade Nudister

hitta kompisknull

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *